Groepen

De Ark

De allerkleinsten op het internaat. Deze groep bestaat uit meisjes en jongens van het kleuter en lager onderwijs.

Spelen, alleen of samen is hier de belangrijkste activiteit.

Er wordt aandacht besteed aan het aanleren van zelfredzaamheid: Zelfstandig kledij aan- en uitdoen, douchen en tanden poetsen, helpen bij afruimen van eettafel,…

De Springels

De Springels zijn de bengels van het internaat die veel van buitenspelen houden.
Zij houden van avontuur en trekken er regelmatig op uit.
De Springels is een groep met jongens tussen 8 en 13 jaar uit het lager onderwijs of het eerste jaar van het secundair.

Het zijn actieve jongens met een zekere mate van zelfredzaamheid.
Ze willen de wereld ontdekken en houden van actie: ravotten, voetballen, …

De Binken

Deze groep bestaat uit jongens uit het secundair onderwijs. De nadruk ligt op het zelfstandig functioneren,
binnen en buiten het internaat, alsook het invullen van vrije tijd.

Hun favoriete activiteiten zijn voetballen, playstation spelen, muziek, buiten spelen, …

Douchen, zorg voor kledij, helpen in de keuken en helpen bij klusjes behoren eveneens tot de vaste activiteiten van deze groep.

Tolina

Bij Tolina zitten jongens en meisjes uit het lager onderwijs type2/type4 en het secundair OV1.

Deze kinderen hebben een intensievere vorm van ondersteuning nodig rond zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Ieder heeft een eigen interessepunt: muziek, auto’s, knutselen, playstation, …

De Donna’s

Dit is een heterogene groep met de oudste meisjes van het internaat.

De leefruimte van de meisjes ligt apart van het hoofdgebouw van het internaat.

De meisjes leren binnen de grenzen van afspraken en tijd hun eigen activiteiten plannen.

Creatieve activiteiten, gezellig samen zijn en zelfstandig boodschappen doen en koken vormen de kern van de groepswerking.